Περιεχόμενο Δημοσιεύσεων

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι προϊόντα επινόησης των συντακτών της ιστοσελίδας. Κανένα δημοσίευμα δεν περιέχει αληθινή είδηση. Τα δημοσιεύματα και οι υποτιθέμενες ειδήσεις που εμπεριέχουν είναι πλασματικά στο σύνολό τους, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτή. Μοναδικό στόχο έχουν τη σάτιρα και ως σατιρικά θα πρέπει να εκλαμβάνονται από τους αναγνώστες τους. Οι συντάκτες και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν έχουν καμία πρόθεση να προσβάλλουν, να δυσφημίσουν ή να συκοφαντήσουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στις δημοσιεύσεις.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.